Światło Niestworzone

Światło Niestworzone wystawa ikony współczesnej

Noc Paschalna jest dla wspólnoty chrześcijańskiej źródłem liturgii, podczas której uobecnia się interwencja Boga w historię. Człowiek zanurzony w ciemności swego egoizmu, rozdarty przez tęsknotę za pełnią miłości zostaje wydobyty z otchłani przez Chrystusa. Syn Boży zstępuje do piekieł jak błyskawica. Jego światło nie tylko rozprasza ciemności, ale udzielając się ogarnia i przemienia człowieka, uzdalniając go do kochania, bez stawiania granic. Ikona zrodzona z liturgii chrześcijańskiej staje się hymnem wdzięczności i sakramentalną pamiątką tej interwencji.

Prezentowana w Rudach Raciborskich wystawa zatytułowana Światło
Niestworzone otwiera przed odbiorcami możliwość zanurzenia się w tajemnicy przemieniającej obecności Boga. Współczesne ikony autorstwa kapucyna, brata Marcina Świądra nawiązują do alfabetu plastycznego Jerzego Nowosielskiego. Nie są to jednak kopie prac Profesora z Krakowa, lecz własne kompozycje ikonograficzne autora, oparte na uświęconym tradycją kanonie.

Wystawa składa się z dwóch części. W plenerze zobaczymy fotografie
wybranych prac kapucyna opatrzone komentarzem w języku polskim i ukraińskim, natomiast w galerii pocysterskiego kompleksu klasztorno-pałacowego, możemy zatrzymać się przed oryginałami. Prezentowana kolekcja pochodzi ze zbiorów Fraterni oraz fundacji Akeda.

Wystawa zostanie otwarta 5 kwietnia 2024 o godzinie 18.30, a dostępna dla
zwiedzających będzie do końca maja bieżącego roku.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska